Promocje
Mr. BLUE SKY - kawa ziarnista 1kg (Portos Coffee)
Mr. BLUE SKY - kawa ziarnista 1kg (Portos Coffee)
98,25 zł 93,00 zł
szt.
Fiamma Prestige 2CV (lekko używany)
Fiamma Prestige 2CV (lekko używany)
7 990,00 zł 5 980,00 zł
szt.
IBERITAL PRINCESS - dwugrupowy ekspres kolbowy
IBERITAL PRINCESS - dwugrupowy ekspres kolbowy
12 900,00 zł 9 800,00 zł
szt
Zaloguj się
Sonda
Co zmienił byś w naszym sklepie ?
Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy czyli zwrot zakupionego towaru

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od nawiązania umowy, poza przypadkami określonymi w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827):
"Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umów:
(...)
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;".

Regulamin zwrotu towaru - odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)Klientowi, który jest konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie następuje poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia skierowanego do Sklepu. Oświadczenie o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) jest dostępne poprzez przekierowanie umieszczone w wiadomości elektronicznej. Niemniej każde oświadczenie zgodne z ustawowym wzorem będzie akceptowane przez Sklep. W przypadku skorzystania z opisanego w ustępie poprzednim prawa odstąpienia, Klient składając oświadczenie jest jednocześnie zobowiązany do zwrotu towaru poprzez odesłanie go na adres CAFE SKLEP, podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Do przesyłki, oprócz oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należy dołączyć numer konta, na jaki Sklep ma dokonać zwrotu płatności. Sklep w ciągu 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu i dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
  2. W przypadku skorzystania z opisanego w ustępie 1 prawa odstąpienia, Klient ma obowiązek przesłać zwracaną Sklepowi rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy.Zwracany w powyższym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany z kompletną jego zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony, oraz nie będzie nosił śladów używania wykraczających poza niezbędne sprawdzenie funkcjonalności zakupionych przedmiotów.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej, zarówno Sklep jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Sklep zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostarczenia towaru do Klienta, o ile takie koszty zostały poniesione przez Klienta. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w § 38 ust. 5 opisanej powyżej w ust 1. ustawy, m.in. co do świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Reklamacje

  1. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) wobec, Klientów będących konsumentami Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej.
  2. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez przesłanie na adres CAFE SKLEP (podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu) towaru wraz z dowodem zakupu oraz pismem zawierającym przynajmniej: dane Klienta (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail), nazwę towaru, numer zamówienia, opis usterki, datę pojawienia się usterki, żądanie Klienta co do sposobu załatwienia reklamacji.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni.
  4. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania zamówienia przez Klienta Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
  5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sklepu wobec Klientów nie będących konsumentami ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości ceny brutto towaru.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat

Portos Coffee sp. z o. o.

ul. Bokserska 1

02-682 Warszawa

cafesklep@portoscoffee.pl

+48 724 800 300

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*)o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*)umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Więcej informacji na temat prawa konsumenta znajdziesz w:

Załącznik nr 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

str. 20-22 Ustawy, którą można pobrać pod linkiem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827

up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl